Temat: lok obslugi falowników Vacon NXS poprzez ProfibusDP

Blok funkcyjny umożliwia pełną obsługę falownika Vacon serii NXS w środowisku Codesys. Odczytuje PPO5, w którym zawarte są wszystkie informacje o aktualnym stanie przetwornicy / silnika, oraz umożliwia zmianę 9 parametrów w menu falownika:
- Częstotliwość minimalna
- Czas przyspieszania
- Czas hamowania
- PID wzmocnienie
- PID stała całkowania
- PID stała różniczkowania
- Częstotliwość uśpienia
- Opóźnienie uśpienia
- Poziom przebudzenia
Blok dedykowany jest dla falowników pracujących z aktywnym regulatorem PID. Przy wyłączonym regulatorze możliwe jest załączenie falownika na częstotliwość stałą podaną jako wartość zadana.
UWAGA!!!
Blok nie wspiera sprawdzania błędu (uszkodzenia) magistrali Profibus. Jest to zabieg celowy - obsługę błędów przetwarzam na poziomie wyższym niż "niskopoziomowy" dostęp do urządzenia. Aspekt ten nie jest ujęty w dołączonym projekcie przykładowym!

Blok można pobrać tutaj: http://www.stsystem.elektroda.eu/progra … 4-vacnxsdp